Plastskador

Plastskador

Raparationer av skador


TVO Marintaknik sammarbetar med försäkringsbolagen när det kommer till skador på fritidsbåtar. Lokalerna är utrustade för att på ett bra sätt laga alla sorters skador som har uppkommit av tex grundstötning, eller skador vid storm. Lokalerna är också utrustade för att ta hand om allt miljöfarligt avfall och kemiska produkter samt damm vid slipning.