Tjänster

VÅR SPECIALITET INKLUDERAR

Plastreparationer


Vi sammarbetar med försäkringsbolag när det kommer till plast och gelcoatskador på fritidsbåtar. Med vår leverantör så håller vi en hög kvalité på produkterna, samt att har möjlighet att blanda för att få rätt färg på gelcoat.

Installation av Marinelektronik


Vi utför nyinstallationer och ombyggnad av alla delar med marinel samt all elektronisk utrustning ombord på båten. Kvalité är viktigt för oss, så vi använder enbart ledande produkter.

Service, reparation och felsökning


Båtar utsätts för en tuff miljö och detta resulterar i att fel kan uppstå. Vi är ett ambulernade företag och arbetar i huvudsak ute på plats. Servicebilarna är utrustade med det mesta som behövs för att utföra felsökning och reparation på plats där båten befinner sig. 

     Vi installerar, servar och                 reparerar: 


 • Skrov och däck           
 • Gelcoat
 • Solceller och Bränsleceller
 • NMEA2000 Nätverk
 • Ankarspel
 • Navigationsutrustning
 • Landström
 • Bogpropeller
 • Ström ombord
 • Autopilot
 • VHF

Frågor och svar


Fråga: Vad innebär marinteknik och vilka tjänster erbjuder ni inom detta område?

Svar: Marinteknik är ett omfattande område som handlar om installation, reparation och underhåll av elektronisk utrustning och system ombord på fritidsbåtar. På TVO Marinteknik erbjuder vi ett brett utbud av tjänster inom marinteknik, inklusive installation av marinelektronik, reparation och felsökning av båtens elektriska system samt plastreparationer och gelcoatskador på fritidsbåtar.


Fråga: Vad är skillnaden mellan marinelektronik och vanlig elektronik?

Svar: Marinelektronik är specialdesignad och anpassad för att fungera i den marina miljön. Den är konstruerad för att tåla fukt, vibrationer och andra påfrestningar som kan uppstå till sjöss. Vanlig elektronik är inte lika robust och kan vara känslig för fukt och korrosion. Vid installation av marinelektronik ser vi till att använda ledande produkter som är speciellt utformade för att möta de unika kraven på båtar och fritidsfartyg.


Fråga: Vilka typer av marinelektronik kan ni installera och reparera?

Svar: Vi kan installera och reparera en mängd olika marinelektronik produkter, inklusive GPS-navigeringssystem, radar, ekolod, VHF-radio, autopiloter och mycket mer. Vi har erfarenhet av att arbeta med olika märken och modeller, och vi kan hjälpa dig att välja rätt utrustning för dina behov. Vår tekniska kompetens och högkvalitativa produkter säkerställer att du får pålitlig och effektiv marinelektronik ombord på din båt.


Fråga: Vad är en marintekniker och vilken roll spelar de i båtunderhåll?

Svar: En marintekniker är en yrkesperson som specialiserat sig på underhåll och reparation av båtarnas elektroniska system och utrustning. Deras roll är att installera och underhålla marinelektronik, utföra reparationer och felsökning vid behov samt utföra plastreparationer och gelcoatskador på fritidsbåtar. Marintekniker är experter på att hantera de specifika utmaningar och krav som båtar och fritidsfartyg ställer och kan säkerställa att din båts elektronik fungerar korrekt och säkert.


Fråga: Vilka fördelar finns det med att anlita en marintekniker för båtservice och reparationer?

Svar: Att anlita en erfaren marintekniker för din båtservice och reparationer kan ge dig flera fördelar. För det första har marintekniker specialkunskaper inom området och förstår de unika utmaningar som båtar och fritidsfartyg står inför. De har erfarenhet av att arbeta med marinelektronik och kan säkerställa att din båt får den bästa möjliga servicen och reparationen.

För det andra har marintekniker tillgång till specialverktyg och utrustning som behövs för att utföra reparationer och felsökning på plats. De kan snabbt identifiera och åtgärda problem och minimera driftstopp.

Slutligen kan en marintekniker hjälpa dig att hålla din båt i gott skick och förlänga dess livslängd. Genom att regelbundet utföra service och underhåll kan de upptäcka potentiella problem i förväg och åtgärda dem innan de blir större och dyrare att reparera.


Sammanfattningsvis kan anlitandet av en marintekniker ge dig expertis, effektivitet och bekvämlighet när det gäller båtservice, reparationer och installation av marinelektronik.